Новости

 9 классы

02.06.14

9 "а",9 "б" англ.яз-12.30-13.30-(гр.Худяковой В.В.)

9"а"          англ.яз-11.00-13.00 (гр.Ивановой А.А)

9"б"         англ.яз-13.00-15.00 (гр. Ивановой А.А.)

9"б"         англ.яз-12.-13.00( гр.Игнатовой Е.А.)

 

03.06.14

9 "а", "б"  физика-10.00-11.00  (Майбурова А.А.)

 

04.06.14

9"а"             русский язык-11.00-12.00 (Храмкова О.А.)

9"б"            русский язык-10.30-12.00  (Букина  О.В.)

9 "а",9 "б" французский язык- 9.00-10.30 (Хайло Л.Н)

9 "а",9 "б" физика-10.00-11.00 (Майбурова А.А.)

 

05.06.2014

9 "а",9 "б"  физика-10.00-11.00  (Майбурова А.А.)

9"б"           русский язык-10.30-12.00 (Букина  О.В.)

9"а",9 "б"  французский язык- 9.00-10.00(Хайло Л.Н.)

 

06.06.2014

физика- 10.00-11.00 

07.06.2014

9"а" ,9 "б" французский язык-9.00-10.30 (Хайло Л.Н.)

09.06.2014

французский язык-9.00-10.30 

10.06.2014

физика-10.00-11.00

11 -е классы

02.06.2014

11"а" "б"-физика-9.30-10.30 (Майбурова А.А.)

11"а" "б"-физика-10.30-11.30  (Майбурова А.А.)

11"а" "б"-обществознание-9.00-11.00 (Егорычева Г.Г.)

                                              11.00-12.00

03.06.2014

11"а" "б"-обществознание-10.00-11.00 ( Егорычева Г.Г.)

                                             11.00-12.00

11"а"-матеметика -17.00-18.00 (Калошина О.Г.)

11"б" математика-17.00-18.00 (Калошина О.Г.)

 

04.06.2014

11"а"-матеметика -17.00-18.00 (Калошина О.Г.)

11"б" математика-17.00-18.00 (Калошина О.Г.)

 

06.06.2014

история- 16.00-17.30 

07.06.2014

 11"а" "б"-биология-10.00-11.00 (Петухова Е.А)

 

 08.06.2014

история-19.00-20.30

09.06.2014

физика-10.00-11.00

обществознание-11.00-12.00

 

10.06.2014

обществознание-11.00-12.00

11.06.2014

физика-10.00-11.00

 

13.06.2014

11"а"      французский язык-10.00-11.00( Богданова О.Н.)

 

14.06.2014

11"а"      французский язык-9.30-10.30( Богданова О.Н.)

11"а" "б" литература- 11.00-12.30 (Букина О.В.)

11"а"-матеметика -17.00-18.00 (Калошина О.Г.)

11"б" математика-17.00-18.00 (Калошина О.Г.)

 

16.06.2014

11"а", "б" биология-10.00-11.00 (Петухова Е.А.)

11"а", "б" литература-10.30-12.00 (Букина О.В)

 

 

 

05.06.2014